Wie we zijn

Ons websiteadres is: https://ravcare.com

RavCare PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid ("Beleid") is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2024.

 1. Doel van dit privacybeleid en toestemming.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe informatie wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door RavCare met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van onze diensten via onze mobiele applicatie ("App"). Om de leesbaarheid van dit Privacybeleid te vergroten, worden onze diensten en App gezamenlijk de "Diensten" genoemd. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites, diensten of applicaties van derden die toegankelijk zijn via onze Diensten.

Door gebruik te maken van en/of toestemming te geven voor het gebruik van onze diensten door u en uw Geautoriseerde Provider (zoals gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden), stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonlijke Informatie en uw Persoonlijke Gezondheidsinformatie (elk zoals hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met dit Beleid. Wij raden u ten zeerste aan dit Beleid zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie Sectie 13 "Wijzigingen in dit privacybeleid" hieronder). Controleer dit Beleid daarom regelmatig op updates. Uw voortgezette gebruik van onze Website, App, en/of een van onze Diensten, zoals gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden, nadat wij wijzigingen in dit beleid hebben aangebracht, geeft aan dat u deze wijzigingen accepteert en ermee instemt. Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit Beleid en uw toestemming vragen voor nieuwe manieren waarop wij uw Persoonlijke Informatie of Persoonlijke Gezondheidsinformatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

De toepassing van dit beleid is onderworpen aan toepasselijke wetten, voorschriften en de bevelen of wettige verzoeken van rechtbanken of wettelijke autoriteiten.

We ondernemen commercieel redelijke stappen om de integriteit en vertrouwelijkheid te beschermen van persoonlijk identificeerbare en gezondheidsinformatie die u met ons deelt. We voldoen aan de HIPAA-beveiligingsregel voor administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen en laten onze controles jaarlijks door een derde partij beoordelen. Wees u er echter van bewust dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is en dat we de absolute beveiliging van uw informatie niet kunnen garanderen. 

Wij doen ons best om uw informatie te beschermen, maar het is belangrijk dat u uw informatie ook beschermt. Bovendien hebben wij geen controle over de acties van iedereen met wie u of een andere RavCare gebruiker informatie deelt. Daarom moet u voorzichtig zijn met de toegang die u aan anderen verleent bij het gebruik van de App en de informatie die u kiest te delen bij het gebruik van de RavCare diensten.

 1. Categorieën van informatie die wij van u kunnen verzamelen.

Persoonlijke informatie

"Persoonlijke informatie" is alles wat u identificeert, met u in verband brengt, beschrijft, met u in verband kan worden gebracht of redelijkerwijs, direct of indirect, aan u kan worden gekoppeld. Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn uw:

Persoonlijke Informatie die wij verzamelen kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, fysieke of emotionele kenmerken, bankrekeningnummer, elke identificatiecode die wij kunnen gebruiken om contact met u op te nemen, andere persoonlijk identificeerbare informatie die u kunt kiezen om toe te voegen aan uw Gebruikersaccount profiel in onze App, dossiers en kopieën van uw correspondentie met ons en met uw Bevoegde Aanbieder via onze App.

Beschermde gezondheidsinformatie

"Beschermde gezondheidsinformatie" is een subset van Persoonsgegevens die worden beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen (gezamenlijk "HIPAA"). Zoals hierboven vermeld, kunnen wij Beschermde Gezondheidsinformatie over u ontvangen van Geautoriseerde Aanbieders en kan de informatie die u aan ons verstrekt in verband met Diensten (zoals de specifieke RavCare diensten die u mogelijk ontvangt van een RavCare Geautoriseerde Aanbieder) Beschermde Gezondheidsinformatie zijn.

Niet-persoonlijke informatie

"Niet-persoonsgegevens" zijn gegevens waarmee wij u niet kunnen identificeren, contact met u kunnen opnemen of u kunnen lokaliseren. Het modelnummer en de fabrikant van uw apparaat en de staat waarin u woont zijn bijvoorbeeld niet-persoonlijke gegevens, tenzij ze gekoppeld zijn aan uw persoonlijke gegevens. Als wij uw Niet-persoonlijke gegevens combineren of koppelen aan Persoonlijke gegevens (zoals het combineren van uw naam met het model van uw apparaat), behandelen wij de gecombineerde gegevens als Persoonlijke gegevens zolang deze gecombineerd zijn.

 

 1. Informatie die we automatisch van u verzamelen.

Cookies en IP-adressen

De Services kunnen gebruikmaken van "cookie"-technologie en vergelijkbare technologie om informatie van onze bezoekers te verzamelen, zoals welke pagina's worden gebruikt en hoe vaak ze worden gebruikt, en om bepaalde functies op de Services mogelijk te maken. In sommige rechtsgebieden wordt dit beschouwd als Persoonsgegevens.

We kunnen informatie verzamelen over je activiteiten op onze Services met behulp van technologieën zoals cookies, inclusief cookies van derden, webbakens, JavaScript-code, HTML 5-databases en serverlogbestanden. De informatie die we met behulp van deze middelen verzamelen, kan bestaan uit je Media Access Control (MAC)-adres, besturingssysteem en versie, schermresolutie, fabrikant en model van het apparaat, taal, type internetbrowser en versie, de versie van de Services die je gebruikt, de datum en tijd waarop je de Services opent, bezochte pagina's, de tijd die je aan de Services besteedt, algemene locatiegegevens en andere activiteitsgegevens. Deze informatie wordt automatisch gegenereerd. Onze externe bedrijfspartners en wij kunnen deze informatie gebruiken om je een optimale ervaring te bieden.

Uw "IP-adres" (een nummer dat automatisch door uw internetprovider wordt toegewezen aan de computer of een ander apparaat dat u gebruikt) kan worden geïdentificeerd en automatisch worden geregistreerd in onze serverlogbestanden wanneer u de Services bezoekt, samen met de tijd van het bezoek en de pagina('s) die werd(en) bezocht. IP-adressen worden automatisch verzameld door veel websites, applicaties en andere diensten. We kunnen IP-adressen gebruiken voor doeleinden zoals het berekenen van gebruiksniveaus van de Services, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de Services.

Locatie-informatie

"Locatiegegevens" zijn een deelverzameling van Persoonsgegevens die kunnen worden gebruikt om het apparaat te lokaliseren dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Locatiegegevens kunnen bestaan uit: (i) met uw toestemming, de locatie van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services; (ii) het IP-adres van het apparaat of de internetservice die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, en (iii) andere informatie die door een gebruiker of anderen beschikbaar wordt gesteld en die de huidige of vorige locatie van de gebruiker aangeeft. Als u niet wilt dat wij Locatiegegevens van uw apparaat verzamelen, schakel dan de locatie-instelling(en) op uw apparaat uit of verwijder de Apps. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van de locatie-instelling invloed kan hebben op bepaalde functies van de Services.

 

Gebruiksgegevens

"Gebruiksgegevens" is informatie die we automatisch verzamelen over uw gebruik van de Services en uw apparaat. Dit type informatie identificeert op zichzelf meestal geen individu en kan uw webbrowser en besturingssysteem, apparaatmodel en -fabrikant en uw activiteiten op de Services omvatten. Als Gebruiksgegevens worden gecombineerd met of gekoppeld aan Persoonsgegevens, behandelen we deze als Persoonsgegevens. Als de Gebruiksgegevens niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, dan zijn het Niet-persoonsgegevens en worden ze niet behandeld als Persoonsgegevens.

Niet volgen

Sommige webbrowsers hebben "Do Not Track"- of vergelijkbare functies waarmee je elke website die je bezoekt, kunt laten weten dat je niet wilt dat je activiteiten op die website worden bijgehouden. Momenteel reageren de Services niet op "Do Not Track"-signalen en bijgevolg blijven de Services informatie over je verzamelen, zelfs als de "Do Not Track"-functie van je browser is geactiveerd. De enige manier om je volledig af te melden voor het verzamelen van informatie via cookies of andere trackingtechnologie is door actief de instellingen van je browser of mobiele apparaat te beheren om cookies en andere tracking-/registratiehulpmiddelen te verwijderen en uit te schakelen.

 

 1. Externe dienstverleners.

RavCare maakt gebruik van een externe dienstverlener, Amazon Web Services ("AWS") voor het opsporen en voorkomen van fouten in onze software en voor het verzenden, ontvangen en volgen van e-mails en uitnodigingen voor gebruikers om in te loggen. Deze externe dienstverleners kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsinformatie als incidenteel resultaat van de diensten die door deze derden aan RavCare worden verleend, maar de toegang van deze derden tot dergelijke informatie wordt strikt gecontroleerd in overeenstemming met de hieronder beschreven waarborgen.

Tijdens het gebruik van ons platform, kunt u ervoor kiezen om RavCare te machtigen om uw gezondheidsdossiers en beschermde gezondheidsinformatie op te vragen en openbaar te maken. Deze dossiers zijn mogelijk niet volledig 100% en zijn mogelijk niet bruikbaar voor diagnostische doeleinden. Deze gezondheidsdossiers zullen worden gedeeld met bevoegde zorgverleners om een goede gezondheidszorg te garanderen. RavCare wijzigt of bewerkt geen medische dossiers die van derden zijn ontvangen. Als u deze toestemming op enig moment wilt intrekken, kunt u dit doen door uw profiel op de RavCare App te verwijderen.

 

 1. Informatie verstrekt door uw geautoriseerde leverancier.

Uw Geautoriseerde Provider kan informatie zoals interacties met u, testresultaten, evaluaties, verslagen en notities met betrekking tot behandeling en andere informatie met betrekking tot uw geestelijke gezondheid vastleggen in ons Platform. Door gebruik te maken van ons Platform gaat u ermee akkoord dat de door u gekozen Geautoriseerde Provider gemachtigd is om uw Persoonlijke Informatie en Persoonlijke Gezondheidsinformatie aan ons te verstrekken.

 

 1. Doel voor het verzamelen van informatie.

We kunnen de door u verstrekte informatie voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder:

 • U de Services leveren en aan uw verzoeken voldoen: u registreren, uw account beheren en u de informatie, producten en services leveren die u aanvraagt. We beantwoorden bijvoorbeeld uw vragen wanneer u contact met ons opneemt en helpen bij problemen die u meldt over onze Services;
 • Met u communiceren;
 • Ons bedrijf aanbieden, onderhouden en verbeteren: Het verbeteren van de functionaliteit van onze Services, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren of aanpassen van onze Services, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten;
 • Uw ervaring verbeteren: Het personaliseren en verbeteren van uw ervaring wanneer u de Services gebruikt, zoals het aanpassen van inhoud en advertenties en het onthouden van uw voorkeuren.
 • Juridische en andere zakelijke doeleinden: Elke actie ondernemen die wij noodzakelijk of gepast achten: (a) om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen en op te sporen; (b) onder toepasselijke wetten, inclusief wetten buiten het land waar u woont; (c) om te voldoen aan een juridisch proces; (d) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (e) om onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid af te dwingen (f) om onze activiteiten of die van onze filialen te beschermen; (g) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze gelieerde ondernemingen, jou of anderen te beschermen; (h) om frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen, en om je identiteit te verifiëren en te bevestigen wanneer je terugkeert naar de Services; en (i) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we mogelijk oplopen te beperken;
 • Combineren met andere informatie: Koppelen of combineren met informatie die we uit andere bronnen krijgen om uw behoeften beter te begrijpen en u een betere ervaring te bieden; en
 • Op uw aanwijzing: Het uitvoeren van andere doeleinden die specifiek bekend zijn gemaakt op het moment dat we om uw informatie vragen

We kunnen uw informatie ook anonimiseren of uw informatie samenvoegen met andere gebruikers van de Services ("Samengevoegde Informatie"). Deze Verzamelde Informatie is geen Persoonsgegevens, omdat deze niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren en door ons voor elk rechtmatig doel kunnen worden gebruikt. Als Verzamelde informatie opnieuw wordt geïdentificeerd, wordt deze behandeld als Persoonlijke informatie.

 

 1. Met wie we informatie kunnen delen.

We kunnen uw informatie delen met andere partijen voor verschillende zakelijke doeleinden:

 • Zakenpartners:We kunnen ook Beschermde Gezondheidsinformatie bekendmaken aan onze zakenpartners die namens ons functies uitvoeren of ons diensten verlenen als de informatie noodzakelijk is voor dergelijke functies of diensten. Alle zakenpartners zijn verplicht om de privacy van uw informatie te beschermen en mogen geen informatie gebruiken of openbaar maken anders dan gespecificeerd in ons contract.
 • Met erkende leveranciers om diensten te verlenen: We kunnen uw informatie delen met onze Geautoriseerde Aanbieders voor wie we diensten leveren of om u onze Diensten te leveren, en in het algemeen om ons dienstenaanbod te verbeteren.
 • In het geval van een bedrijfstransactie: In het geval dat we een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie, overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, faillissement of verkoop van al onze activa of een deel daarvan, kunnen we uw gegevens bekendmaken aan de partij(en) van een dergelijke transactie.
 • Voor juridische doeleinden: We zullen uw informatie bekendmaken wanneer we denken dat dit nodig is om werkelijke of verwachte fraude, criminele activiteiten, letsel of schade aan ons of anderen te onderzoeken of te voorkomen, of wanneer dit anderszins vereist is door de wet, regelgeving, dagvaarding of gerechtelijk bevel, of wanneer dit nodig is om onze rechten te beschermen.
 • Op uw aanwijzing: Wij delen uw informatie met derden als en wanneer u ons dat opdraagt. Als u ons bijvoorbeeld vraagt om uw informatie te delen met een van onze zakelijke partners om te profiteren van een product of dienst die deze partner aanbiedt, zullen we uw informatie delen met die zakelijke partner.

RavCare verkoopt geen Persoonlijke Informatie die we over u verzamelen.  We kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers echter op alle wettelijk toegestane manieren delen.

 

 1.   Hoe wij uw persoonlijke informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie beschermen.

De veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsinformatie is erg belangrijk voor RavCare. Hoewel wij geen volledige bescherming van uw persoonlijke gegevens of persoonlijke gezondheidsinformatie kunnen garanderen, volgen wij commercieel redelijke praktijken om de van u verzamelde persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsinformatie te beschermen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking en vernietiging. 

RavCare richt zich vanaf de basis op beveiliging. Ons datacenter voldoet aan de volgende normen:

HIPAA
SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (voorheen SAS70)
SOC 2
SOC 3
PCI DSS niveau 1
ISO 27001
FedRAMP(SM)
DIACAP en FISMA
ITAR
FIPS 140-2
CSA
MPAA

We maken ook gebruik van toegang via beveiligingsbadges en digitale videobewaking. Ons servernetwerk is alleen toegankelijk via SSL VPN met publieke sleutelverificatie of via Two-factor Authentication over SSL. Daarnaast is ons netwerk alleen toegankelijk via SSL VPN of multi-factor authenticatie en is alle toegang tot ons webportaal beveiligd via HTTPS met SSL 256-bit encryptie. Bovendien zijn alle medewerkers met toegang tot klantgegevens gecertificeerd als HIPAA Privacy Associate.

Omdat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is, is de overdracht van persoonlijke informatie of persoonlijke gezondheidsinformatie op eigen risico. Hoewel wij beveiligingsmaatregelen treffen om de integriteit van de gegevens die wij beheren te handhaven, waaronder de versleuteling van alle Persoonlijke gegevens en Persoonlijke gezondheidsinformatie tijdens het transport of in ruste, zijn wij niet verantwoordelijk voor het omzeilen van onze privacyinstellingen of beveiligingsmaatregelen. Uw Persoonsgegevens en Gezondheidsinformatie kunnen via verschillende netwerken worden verzonden en kunnen worden gewijzigd om de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten te bevestigen en aan te passen. We raden je aan voorzichtig te zijn met het geven van informatie in openbare delen van ons Platform.

Beveiligingsmaatregelen om geautoriseerde toegang tot je account op ons Platform te garanderen omvatten het gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord voor verificatie. U bent verantwoordelijk voor het privé houden van uw persoonlijke wachtwoord en gebruikersnaam. Neem onmiddellijk contact met ons op als u denkt dat uw wachtwoord gecompromitteerd of misbruikt is.

 

 1. Afzien van marketingcommunicatie.

U kunt ervoor kiezen geen e-mails meer te ontvangen door u af te melden via de afmeldlink in al onze marketinge-mails.

 

 1. Reclame- en analysediensten geleverd door anderen.

We kunnen anderen toestaan analytische diensten te leveren en advertenties namens ons op het Platform aan te bieden. Deze entiteiten kunnen cookies, webbakens, apparaat-id's en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Diensten en andere websites en applicaties, waaronder uw IP-adres, webbrowser, mobiele netwerkinformatie, bekeken pagina's, tijd doorgebracht op pagina's of in apps, aangeklikte koppelingen en conversie-informatie. Deze informatie kan door ons en anderen worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, advertenties en inhoud te leveren die zijn afgestemd op uw interesses in onze Services en andere websites, en uw online activiteiten beter te begrijpen. Ga voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties, of om u af te melden voor het gebruik van uw webbrowsergegevens voor advertenties op basis van gedrag, naar www.aboutads.info/choices. We kunnen ook samenwerken met derden om advertenties aan u te tonen als onderdeel van een aangepaste campagne op andere websites of platforms. Als u niet wilt dat informatie over u op deze manier wordt gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via een van de contactmethoden in Sectie 16 hieronder.

 

 1. Online privacybeleid voor kinderen.

RavCare vindt het bijzonder belangrijk om de privacy van minderjarigen online te beschermen. RavCare definieert een "minderjarige" als een persoon jonger dan 13 jaar. RavCare verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarige gebruikers zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd en deelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarige gebruikers met derden zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Indien wij persoonlijke gegevens rechtstreeks hebben ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar, zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken om rechtstreeks aan dat kind (of zijn of haar ouder of wettelijke voogd) te melden dat hij of zij geen gebruik kan maken van de diensten en zullen wij commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om dergelijke gegevens te verwijderen.

 1. Uw Californische privacyrechten.

De California Consumer Privacy Act (CCPA), van kracht vanaf 1 januari 2020, geeft inwoners van Californië bepaalde privacyrechten met betrekking tot hun Persoonlijke Gegevens. Als u een inwoner van Californië bent die onder de bescherming van de CCPA valt, hebt u de volgende rechten voor zover vereist door de wet:

Het recht om te weten.   U hebt het recht om (i) de Persoonsgegevens te weten die wij verzamelen, gebruiken, bekendmaken of verkopen; en (ii) de categorieën Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in de afgelopen 12 maanden, de bronnen voor die Persoonsgegevens, het zakelijke doel waarvoor die Persoonsgegevens zijn verzameld, de categorieën van die Persoonsgegevens die zijn gedeeld of verkocht, de categorieën van derden met wie die Persoonsgegevens zijn gedeeld of verkocht, en het zakelijke doel waarvoor die Persoonsgegevens zijn gedeeld of verkocht.

Het recht op toegang. Je hebt het recht op toegang tot een kopie van de specifieke Persoonsgegevens die we over je hebben verzameld, voor zover vereist onder de CCPA. U kunt deze kopie per post of elektronisch aanvragen.

Het recht op verwijdering.  U heeft het recht om te verzoeken dat wij de Persoonlijke Informatie wissen die wij of een derde partij met wie wij uw Persoonlijke Informatie hebben gedeeld over u bewaren, voor zover dit vereist is onder de CCPA. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij of de derde partij niet in staat zijn om uw Persoonlijke informatie te verwijderen, bijvoorbeeld als we moeten voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of een transactie moeten voltooien waarvoor uw Persoonlijke informatie is verzameld of als we uw identiteit niet kunnen verifiëren. Als wij niet aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen, laten wij u weten waarom.

Het recht om de verkoop van uw persoonlijke gegevens stop te zetten. RavCare verkoopt geen persoonlijke informatie die we over u verzamelen en zal dat ook niet doen.

Het recht op gelijke service. Als je ervoor kiest om je rechten onder de CCPA uit te oefenen, zullen we je op geen enkele manier discrimineren. Als u bepaalde rechten uitoefent, zoals het verwijderen van uw account, kunt u bepaalde functies van de Services mogelijk niet meer gebruiken of openen.

Als u een inwoner van Californië bent en een van deze rechten wilt uitoefenen, bel dan 307-278-9811, of gebruik een van de contactmethoden in Sectie 16 hieronder. Een gemachtigde vertegenwoordiger kan deze rechten namens u uitoefenen, mits hij/zij een volmacht of ander wettelijk bindend document voorlegt waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt. Houd er rekening mee dat wij u of uw gemachtigde vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijke identificatiegegevens om de identiteit van u/uw vertegenwoordiger te verifiëren wanneer uw rechten worden uitgeoefend. Houd er verder rekening mee dat: (a) als we uw Persoonsgegevens bewaren namens een derde partij, we u naar die derde partij kunnen verwijzen om uw rechten uit te oefenen; en (b) bepaalde zorgverleners en informatie, zoals Beschermde Gezondheidsgegevens en "Medische informatie" (zoals gedefinieerd onder de California's Confidentiality of Medical Information Act), vrijgesteld kunnen zijn van de CCPA. Dit betekent dat wij en bepaalde zorgverleners mogelijk niet verplicht zijn om de bovenstaande rechten te respecteren en dat we in plaats daarvan voldoen aan onze verplichtingen onder andere wetten, zoals HIPAA en de Confidentiality of Medical Information Act. We zullen reageren op een verzoek om rechten uit te oefenen onder de CCPA in overeenstemming met het tijdsbestek en de procedure die vereist zijn onder de CCPA. Als we een verzoek afwijzen, zullen we de basis voor de afwijzing uitleggen.

RavCare biedt geen financiële prikkels of prijsverschillen in ruil voor het bewaren of verkopen van persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen in dit beleid.

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Het beleid dat op onze Website en in onze App is geplaatst, wordt geacht het geldende beleid te zijn. Een actueel Beleid kan ook worden verkregen door contact met ons op te nemen. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit Beleid met betrekking tot de manier waarop wij uw Persoonlijke Informatie of Persoonlijke Gezondheidsinformatie behandelen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door middel van een bericht op onze website en op onze App, en/of per e-mail naar het laatst bekende e-mailadres en zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen zoals vereist onder de toepasselijke privacywetgeving. We vermelden ook de datum waarop dit Beleid voor het laatst is herzien bovenaan het Beleid. Het herziene Privacybeleid vervangt alle voorgaande versies.  

Door na dergelijke wijzigingen toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van de Services, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen. U bent ervoor verantwoordelijk dat wij een actueel, actief en afleverbaar e-mailadres voor u hebben en dat u dit Beleid regelmatig bezoekt om te controleren op wijzigingen. 

 

 1. Informatie corrigeren of bijwerken en toestemming intrekken.

Het is belangrijk dat de Persoonlijke Informatie en Persoonlijke Gezondheidsinformatie die wij over u bewaren accuraat en actueel is. U bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, integriteit en volledigheid van uw Persoonlijke informatie en Persoonlijke gezondheidsinformatie die u in onze App invoert of iemand namens u in onze App laat invoeren. Houd ons op de hoogte als uw informatie verandert. Volgens de wet heeft u het recht om toegang te vragen tot de Persoonlijke Informatie en Persoonlijke Gezondheidsinformatie die wij over u bewaren en om deze te corrigeren. U kunt contact met ons opnemen als u uw Persoonlijke informatie of Persoonlijke gezondheidsinformatie wilt inzien, controleren, corrigeren of uw toestemming voor het gebruik ervan wilt intrekken. Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens opvragen ter verificatie van de identiteit van de persoon die toegang wenst tot zijn/haar persoonsgegevens of persoonlijke gezondheidsinformatie. 

We kunnen niet ingaan op een verzoek om informatie in te zien of te wijzigen als we van mening zijn dat:

 • De identiteit van de persoon die toegang vraagt kan niet worden bevestigd;
 • De informatie is niet gemakkelijk terug te vinden en de last of de kosten om deze te verstrekken zouden niet in verhouding staan tot de aard of de waarde van de informatie;
 • De gevraagde informatie bestaat niet, wordt niet bewaard of kan niet worden gevonden;
 • Openbaarmaking van de informatie de vertrouwelijkheid van een andere persoon in gevaar zou brengen of de veiligheid van een andere persoon zou bedreigen; en/of
 • Niet-openbaarmaking van de informatie is wettelijk verplicht of toegestaan.

Bij een verzoek om toegang tot informatie behoudt RavCare zich het recht voor om, ter bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen, de communicatie te verifiëren, inclusief met uw Geautoriseerde Aanbieder, alvorens actie te ondernemen. Wanneer een verzoek om toegang tot of wijziging van persoonlijke informatie of persoonlijke gezondheidsinformatie wordt afgewezen, zal de persoon die het verzoek indient worden voorzien van de reden(en) voor afwijzing van het verzoek, behoudens wettelijke of regelgevende beperkingen.

 

 

 1. Grensoverschrijdende overschrijvingen.

De diensten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in de Verenigde Staten van Amerika. RavCare is gevestigd en opereert in de Verenigde Staten van Amerika (V.S.), en de Amerikaanse wetgeving is van toepassing op alle zaken met betrekking tot onze diensten. Als u onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt van buiten de VS, dient u zich ervan bewust te zijn dat (i) alle informatie die u aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen, wordt overgedragen naar de VS; en (ii) dat u door gebruik te maken van onze diensten of door informatie te verstrekken, expliciet toestemming geeft voor de overdracht naar en daaropvolgende verwerking in de VS in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving en dit privacybeleid.

 

 1. Contact met ons opnemen.

Als u een kopie van dit privacybeleid wilt aanvragen of als u vragen hebt over de privacypraktijken van RavCare of opheldering wilt over iets in dit beleid, kunt u contact opnemen met:

Censon LLC
(a) per post, naar het postadres: 60 Komitas Ave, Yerevan 0014, Armenië.
(b) telefonisch op +374-041-200-356
(c) per e-mail, via het e-mailadres [email protected]

 

 

Anti-spambeleid

1. Inleiding
1.1 In de context van elektronische berichtenuitwisseling betekent "spam" [ongevraagde, bulk- of ongedifferentieerde berichten, gewoonlijk verzonden met een commercieel doel].
1.2 We hanteren een nultolerantiebeleid voor spam.

2. Krediet
2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van Docular (https://docular.net).

3. Spam filteren
3.1 Onze berichtensystemen scannen automatisch alle inkomende [e-mail en andere] berichten en filteren berichten die spam lijken te zijn.
3.2 We kunnen inkomende e-mail ook als spam rapporteren. Dit kan ertoe leiden dat IP-adressen en domeinnamen op een zwarte lijst worden geplaatst.

4. Problemen met spamfilters
4.1 Geen enkel berichtfiltersysteem is 100% nauwkeurig en van tijd tot tijd zullen legitieme berichten worden uitgefilterd door onze systemen.
4.2 Als u denkt dat een legitiem bericht dat u hebt verzonden door onze systemen is uitgefilterd, dient u de ontvanger van het bericht op een andere manier op de hoogte te stellen.
4.3 U kunt de kans verkleinen dat een bericht door de spamfilters wordt onderschept door:
(a) het bericht in platte tekst verzenden (in plaats van of naast HTML);
(b) het verwijderen van eventuele bijlagen bij berichten;
(c) het vermijden van de terminologie en tekstopmaak die spammers gewoonlijk gebruiken; en/of
(d) ervoor zorgen dat uw berichten op malware worden gescand voordat ze worden verzonden.

5. Gebruikersspam
5.1 Wij bieden een faciliteit die gebruikers in staat stelt om [e-mailberichten] OF [privéberichten] OF [[berichttype(n)]] naar anderen te sturen.
5.2 Gebruikers mogen onze berichtenfaciliteit of een van onze andere diensten niet gebruiken om spam op te slaan, te kopiëren, te verzenden, door te sturen of te verspreiden.
5.3 De volledige bepalingen met betrekking tot het gebruik van onze berichtenfaciliteit staan vermeld in de gebruiksvoorwaarden van onze website.

6. Ontvangst van ongewenste berichten van ons
6.1 In het onwaarschijnlijke geval dat u een bericht van ons ontvangt of via onze systemen ontvangt dat als spam kan worden beschouwd, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en de kwestie zal worden onderzocht. Het is ons beleid om ongevraagde berichten niet te gebruiken om reclame te maken voor onze diensten en/of producten.

7. Variatie

7.1 Wij kunnen dit beleid te allen tijde wijzigen door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

8. Onze gegevens

8.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door CENSON LLC.
8.2 Onze hoofdvestiging is 60 Komitas Ave, Yerevan 0014, Armenië.
8.3 U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;
(b) via het contactformulier op onze website
(c) per telefoon, op het contactnummer dat op onze website staat; of
(d) per e-mail, via het e-mailadres [email protected]

Bedrijf

RAVCARE maakt gebruik van directe eerstelijnszorg en de reikwijdte van het digitale gezondheidsecosysteem om gezondheidszorg onder controle te brengen bij elke patiënt.

Laat ons helpen

Downloaden

ce markering pictogram geïsoleerd op witte achtergrond gratis vectorKlasse I medisch hulpmiddel onder MDR.

ISO 27001/13485 en GDPR-compliant

© RAVCARE LLC - Niet alle diensten zijn op alle locaties beschikbaar.  
nl_BENederlands (België)