Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://ravcare.com

RavCare POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") została ostatnio zaktualizowana 1 stycznia 2024 r.

 1. Cel niniejszej Polityki prywatności i zgoda.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób informacje są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez RavCare w odniesieniu do dostępu i korzystania z naszych Usług za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej ("Aplikacja"). Aby ułatwić czytanie niniejszej Polityki prywatności, nasze usługi i aplikacja są łącznie nazywane "Usługami". Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych, usług lub aplikacji stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem naszych Usług.

Korzystając z naszych usług i/lub wyrażając zgodę na korzystanie z nich przez użytkownika i jego Upoważnionego Dostawcę (zgodnie z definicją zawartą w naszych Warunkach), użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego Danych Osobowych i jego Osobistych Informacji Zdrowotnych (zgodnie z definicją poniżej) zgodnie z niniejszą Polityką. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie niniejszej Polityki i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Niniejsza Polityka może od czasu do czasu ulegać zmianom (zob. sekcja 13 "Zmiany niniejszej polityki prywatności" poniżej). Z tego powodu należy okresowo sprawdzać niniejszą Politykę pod kątem aktualizacji. Dalsze korzystanie przez użytkownika z naszej Witryny, Aplikacji i/lub którejkolwiek z naszych Usług, zgodnie z definicją zawartą w naszym Regulaminie, po wprowadzeniu przez nas zmian w niniejszej Polityce oznacza, że użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na te zmiany. Powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Zasadach i uzyskamy jego zgodę na wszelkie nowe sposoby gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas jego Danych osobowych lub Osobistych informacji zdrowotnych.

Stosowanie niniejszej Polityki podlega obowiązującym przepisom prawa, regulacjom oraz nakazom lub zgodnym z prawem żądaniom sądów lub organów prawnych.

Podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki w celu ochrony integralności i poufności danych osobowych i informacji zdrowotnych, które użytkownik może nam udostępniać. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa HIPAA w zakresie administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń bezpieczeństwa i co roku przeprowadzamy oceny naszych kontroli przez strony trzecie. Należy jednak pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji użytkownika. 

Dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane użytkownika, ale ważne jest, aby użytkownik również je chronił. Ponadto nie kontrolujemy działań nikogo, komu użytkownik lub inny użytkownik RavCare może udostępnić informacje. W związku z tym należy zachować ostrożność w zakresie dostępu udzielanego innym osobom podczas korzystania z Aplikacji oraz informacji, które użytkownik zdecyduje się udostępnić podczas korzystania z Usług RavCare.

 1. Kategorie informacji, które możemy gromadzić od użytkownika.

Dane osobowe

"Dane osobowe" to wszystko, co identyfikuje, odnosi się, opisuje, może być powiązane lub może być racjonalnie powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z użytkownikiem. Przykłady Danych Osobowych obejmują:

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, datę urodzenia, stan cywilny, cechy fizyczne lub emocjonalne, numer konta bankowego, wszelkie identyfikatory, których możemy użyć do skontaktowania się z użytkownikiem, inne dane osobowe, które użytkownik może dodać do swojego profilu konta użytkownika w naszej aplikacji, zapisy i kopie korespondencji z nami i z autoryzowanym dostawcą za pośrednictwem naszej aplikacji.

Chronione informacje zdrowotne

"Chronione informacje zdrowotne" to podzbiór danych osobowych, które są chronione przez ustawę o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. oraz jej przepisy wykonawcze (łącznie "HIPAA"). Jak wspomniano powyżej, możemy otrzymywać Chronione Informacje Zdrowotne o użytkowniku od Autoryzowanych Dostawców, a informacje przekazywane nam przez użytkownika w związku z Usługami (takimi jak konkretne usługi RavCare, które użytkownik może otrzymać od Autoryzowanego Dostawcy RavCare) mogą stanowić Chronione Informacje Zdrowotne.

Informacje nieosobowe

"Dane nieosobowe" oznaczają informacje, które nie pozwalają nam zidentyfikować, skontaktować się lub zlokalizować użytkownika. Na przykład numer modelu i producent urządzenia użytkownika oraz jego miejsce zamieszkania stanowią Dane nieosobowe, o ile nie są powiązane z Danymi osobowymi użytkownika. Jeśli połączymy lub powiążemy Dane nieosobowe użytkownika z Danymi osobowymi (np. łącząc imię i nazwisko użytkownika z modelem urządzenia), będziemy traktować połączone informacje jako Dane osobowe tak długo, jak długo będą one połączone.

 

 1. Informacje zbierane od użytkownika automatycznie.

Pliki cookie i adresy IP

Usługi mogą wykorzystywać technologię "cookie" i podobne technologie do gromadzenia informacji od odwiedzających, takich jak informacje o tym, które strony są używane i jak często są używane, oraz do włączania niektórych funkcji Usług. W niektórych jurysdykcjach jest to uważane za dane osobowe.

Możemy gromadzić informacje o działaniach użytkownika w naszych Usługach przy użyciu technologii takich jak pliki cookie, w tym pliki cookie stron trzecich, sygnały nawigacyjne w sieci Web, kod JavaScript, bazy danych HTML 5 i pliki dziennika serwera. Informacje, które gromadzimy za pomocą tych środków, mogą obejmować adres Media Access Control (MAC) użytkownika, system operacyjny i jego wersję, rozdzielczość ekranu, producenta i model urządzenia, język, typ i wersję przeglądarki internetowej, wersję Usług, z których korzysta użytkownik, datę i godzinę dostępu do Usług, odwiedzane strony, czas spędzony w Usługach, ogólne informacje o lokalizacji i inne dane dotyczące aktywności. Informacje te są generowane automatycznie. Nasi zewnętrzni partnerzy biznesowi i my możemy wykorzystywać te informacje w celu zapewnienia użytkownikowi optymalnego doświadczenia.

"Adres IP" użytkownika (numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera lub innego urządzenia używanego przez użytkownika przez dostawcę usług internetowych) może być identyfikowany i automatycznie rejestrowany w plikach dziennika naszego serwera za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Adresy IP są automatycznie gromadzone przez wiele witryn internetowych, aplikacji i innych usług. Możemy wykorzystywać adresy IP do takich celów, jak obliczanie poziomów korzystania z Usług, pomoc w diagnozowaniu problemów z serwerem i administrowanie Usługami.

Informacje o lokalizacji

"Informacje o lokalizacji" to podzbiór Danych osobowych, który może być wykorzystany do zlokalizowania urządzenia używanego przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usług. Informacje o lokalizacji mogą obejmować: (i) za zgodą użytkownika, lokalizację urządzenia, z którego użytkownik korzystał w celu uzyskania dostępu do Usług; (ii) adres IP urządzenia lub usługi internetowej wykorzystywanej w celu uzyskania dostępu do Usług oraz (iii) inne informacje udostępnione przez użytkownika lub inne osoby, które wskazują bieżącą lub wcześniejszą lokalizację użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili Informacje o lokalizacji z jego urządzenia, powinien wyłączyć ustawienia lokalizacji na swoim urządzeniu lub usunąć Aplikacje. Należy pamiętać, że wyłączenie ustawień lokalizacji może mieć wpływ na niektóre funkcje Usług.

 

Dane użytkowania

"Dane o użytkowaniu" to automatycznie gromadzone przez nas informacje o korzystaniu przez użytkownika z Usług i jego urządzenia. Ten rodzaj informacji zazwyczaj sam w sobie nie identyfikuje jednoznacznie osoby fizycznej i może obejmować przeglądarkę internetową i system operacyjny, model i producenta urządzenia oraz aktywność użytkownika w Usługach. Jeśli Dane o użytkowaniu są połączone lub powiązane z Danymi osobowymi, traktujemy je jako Dane osobowe. Jeśli Danych o użytkowaniu nie można wykorzystać do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania użytkownika, wówczas stanowią one Informacje nieosobowe i nie będą traktowane jako Dane osobowe.

Nie śledź

Niektóre przeglądarki internetowe mają funkcję "Nie śledź" lub podobne funkcje, które pozwalają użytkownikowi poinformować każdą odwiedzaną witrynę, że nie chce, aby jego działania w tej witrynie były śledzone. Obecnie Usługi nie reagują na sygnały "Do Not Track", w związku z czym Usługi będą nadal gromadzić informacje o użytkowniku, nawet jeśli funkcja "Do Not Track" w przeglądarce jest aktywna. Jedynym sposobem na całkowitą rezygnację z gromadzenia jakichkolwiek informacji za pośrednictwem plików cookie lub innych technologii śledzenia jest aktywne zarządzanie ustawieniami przeglądarki lub urządzenia mobilnego w celu usunięcia i wyłączenia plików cookie oraz innych narzędzi do śledzenia/nagrywania.

 

 1. Zewnętrzni dostawcy usług.

RavCare korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług, Amazon Web Services ("AWS") w celu śledzenia i zapobiegania błędom w naszym oprogramowaniu; oraz do wysyłania, odbierania i śledzenia wiadomości e-mail i zaproszeń do logowania użytkowników. Ci zewnętrzni usługodawcy mogą mieć dostęp do Danych osobowych i Danych osobowych dotyczących zdrowia w wyniku usług świadczonych przez takie osoby trzecie na rzecz RavCare, ale dostęp takich osób trzecich do takich informacji jest ściśle kontrolowany zgodnie z zabezpieczeniami opisanymi poniżej.

Podczas korzystania z naszej platformy użytkownik może upoważnić RavCare do pobierania i ujawniania jego dokumentacji medycznej i chronionych informacji zdrowotnych. Dokumentacja ta może nie być kompletna i może nie być przydatna do celów diagnostycznych. Ta dokumentacja zdrowotna będzie udostępniana autoryzowanym dostawcom w celu zapewnienia doskonałych usług opieki zdrowotnej. RavCare nie zmienia ani nie modyfikuje dokumentacji medycznej otrzymanej od stron trzecich. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zechce odwołać to upoważnienie, może to zrobić, usuwając swój profil w aplikacji RavCare.

 

 1. Informacje dostarczone przez autoryzowanego dostawcę.

Autoryzowany dostawca może rejestrować na naszej Platformie informacje, takie jak interakcje z użytkownikiem, wyniki testów, oceny, zapisy i notatki zgodne z leczeniem oraz inne informacje związane ze zdrowiem psychicznym użytkownika. Korzystając z naszej Platformy, użytkownik zgadza się, że wybrany przez niego Autoryzowany dostawca jest upoważniony do ujawnienia nam jego Danych osobowych i Danych osobowych dotyczących zdrowia.

 

 1. Cel gromadzenia informacji.

Możemy wykorzystywać podane przez użytkownika informacje do różnych celów, w tym do:

 • Świadczenie usług i spełnianie żądań użytkownika: rejestracja użytkownika, administrowanie jego kontem oraz dostarczanie mu informacji, produktów i usług, o które prosi. Na przykład, odpowiadamy na pytania użytkownika, gdy się z nami kontaktuje i pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich zgłaszanych przez niego problemów związanych z naszymi Usługami;
 • Komunikacja z użytkownikiem;
 • Świadczenie, utrzymywanie i ulepszanie naszej działalności: Ulepszanie funkcjonalności naszych Usług, takie jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, poprawianie lub modyfikowanie naszych Usług, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej;
 • Ulepszanie doświadczenia użytkownika: Personalizowanie i ulepszanie doświadczeń użytkownika podczas korzystania z Usług, takie jak dostosowywanie treści i reklam oraz zapamiętywanie preferencji użytkownika.
 • Cele prawne i inne cele biznesowe: Podejmowanie wszelkich działań, które uważamy za konieczne lub właściwe: (a) w celu prowadzenia dochodzeń, zapobiegania i wykrywania nielegalnych działań; (b) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika; (c) w celu przestrzegania procedur prawnych; (d) w celu odpowiadania na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika; (e) w celu egzekwowania naszych Warunków użytkowania i Polityki prywatności; (f) w celu ochrony naszej działalności lub działalności naszych podmiotów stowarzyszonych; (g) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób; (h) w celu wykrywania, badania i zapobiegania nieuczciwym transakcjom i innym nielegalnym działaniom oraz w celu uwierzytelnienia i potwierdzenia tożsamości użytkownika po powrocie do Usług; oraz (i) w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść;
 • Łączenie z innymi informacjami: Łączenie lub łączenie z informacjami, które uzyskujemy z innych źródeł, aby pomóc zrozumieć potrzeby użytkownika i zapewnić mu lepszą obsługę; oraz
 • Na polecenie użytkownika: Realizacja wszelkich innych celów wyraźnie ujawnionych w momencie, gdy prosimy o podanie danych użytkownika

Możemy również pozbawić dane użytkownika możliwości identyfikacji lub zagregować je z innymi użytkownikami Usług ("Informacje zbiorcze"). Takie Informacje Zbiorcze nie stanowią Danych Osobowych, ponieważ nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i mogą być wykorzystywane przez nas w dowolnym zgodnym z prawem celu. Jeśli Informacje Zbiorcze zostaną ponownie zidentyfikowane, będą traktowane jako Dane Osobowe.

 

 1. Komu możemy udostępniać informacje.

Możemy udostępniać dane użytkownika innym podmiotom w różnych celach biznesowych:

 • Partnerzy biznesowi:Możemy również ujawniać chronione informacje zdrowotne naszym partnerom biznesowym, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu lub świadczą nam usługi, jeśli informacje te są niezbędne do takich funkcji lub usług. Wszyscy partnerzy biznesowi są zobowiązani do ochrony prywatności informacji użytkownika i nie mogą wykorzystywać ani ujawniać żadnych informacji w sposób inny niż określony w naszej umowie.
 • Z autoryzowanymi dostawcami w celu świadczenia usług: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym Autoryzowanym Dostawcom, dla których świadczymy usługi lub w celu świadczenia użytkownikowi naszych Usług, a także ogólnie w celu ulepszania naszej oferty usług.
 • W przypadku transakcji korporacyjnej: W przypadku przejścia przez nas transformacji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie, zbycie, restrukturyzacja, reorganizacja, rozwiązanie, upadłość lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, możemy ujawnić dane użytkownika stronie lub stronom takiej transakcji.
 • Do celów prawnych: Ujawnimy dane użytkownika, gdy uznamy to za konieczne w celu zbadania lub zapobieżenia faktycznemu lub spodziewanemu oszustwu, działalności przestępczej, obrażeniom lub szkodom wyrządzonym nam lub innym osobom, lub gdy jest to wymagane przez prawo, przepisy, wezwanie do sądu lub nakaz sądowy, lub gdy jest to konieczne w celu ochrony naszych praw.
 • Na Twój rozkaz: Udostępnimy dane użytkownika stronom trzecim, jeśli i kiedy użytkownik nam to zleci. Na przykład, jeśli użytkownik zażąda, abyśmy udostępnili jego dane jednemu z naszych partnerów biznesowych w celu skorzystania z produktu lub usługi oferowanej przez tego partnera, udostępnimy jego dane temu partnerowi biznesowemu.

RavCare nie sprzedaje żadnych gromadzonych przez nas danych osobowych użytkowników.  Możemy jednak udostępniać zbiorcze informacje o naszych użytkownikach na wszelkie prawnie dozwolone sposoby.

 

 1.   W jaki sposób chronimy dane osobowe i osobiste informacje zdrowotne użytkownika?

Bezpieczeństwo danych osobowych i informacji zdrowotnych jest dla RavCare bardzo ważne. Chociaż nie możemy zagwarantować pełnej ochrony Danych osobowych lub Danych dotyczących zdrowia, stosujemy komercyjnie uzasadnione praktyki w celu ochrony Danych osobowych i Danych dotyczących zdrowia zebranych od użytkownika przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, ujawnieniem i zniszczeniem. 

RavCare koncentruje się na bezpieczeństwie od podstaw. Nasze centrum danych jest zgodne z następującymi standardami:

HIPAA
SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (wcześniej SAS70)
SOC 2
SOC 3
PCI DSS Poziom 1
ISO 27001
FedRAMP(SM)
DIACAP i FISMA
ITAR
FIPS 140-2
CSA
MPAA

Korzystamy również ze zbliżeniowych identyfikatorów bezpieczeństwa i cyfrowego monitoringu wideo. Dostęp do naszej sieci serwerów można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem SSL VPN z uwierzytelnianiem klucza publicznego lub uwierzytelnianiem dwuskładnikowym przez SSL. Ponadto dostęp do naszej sieci można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem SSL VPN lub uwierzytelniania wieloskładnikowego, a cały dostęp do naszego portalu internetowego jest zabezpieczony przez HTTPS przy użyciu 256-bitowego szyfrowania SSL. Ponadto wszyscy pracownicy mający dostęp do danych klientów otrzymują certyfikat HIPAA Privacy Associate.

Ponieważ transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna, wszelkie transmisje Danych Osobowych lub Osobowych Informacji Zdrowotnych odbywają się na własne ryzyko użytkownika. Chociaż utrzymujemy środki bezpieczeństwa w celu zachowania integralności danych znajdujących się pod naszą opieką, w tym szyfrowanie wszystkich Danych osobowych i Informacji zdrowotnych podczas ich przesyłania lub przechowywania, nie ponosimy odpowiedzialności za obejście jakichkolwiek naszych ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa. Dane osobowe i informacje zdrowotne użytkownika mogą być przesyłane za pośrednictwem różnych sieci i mogą podlegać zmianom w celu potwierdzenia i dostosowania do wymagań technicznych podłączonych sieci lub urządzeń. Zachęcamy do zachowania ostrożności przy podawaniu informacji w jakichkolwiek publicznych obszarach naszej Platformy.

Środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie autoryzowanego dostępu do konta użytkownika na naszej Platformie obejmują użycie nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego osobistego hasła i nazwy użytkownika. Prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, jeśli uważasz, że Twoje hasło zostało naruszone lub niewłaściwie użyte.

 

 1. Rezygnacja z komunikacji marketingowej.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, rezygnując z subskrypcji za pomocą łącza rezygnacji z subskrypcji podanego we wszystkich naszych marketingowych wiadomościach e-mail.

 

 1. Usługi reklamowe i analityczne świadczone przez inne podmioty.

Możemy zezwolić innym podmiotom na świadczenie usług analitycznych i wyświetlanie reklam w naszym imieniu na Platformie. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, identyfikatory urządzeń i inne technologie do gromadzenia informacji na temat korzystania z Usług oraz innych witryn internetowych i aplikacji, w tym adresu IP, przeglądarki internetowej, informacji o sieci komórkowej, przeglądanych stron, czasu spędzonego na stronach lub w aplikacjach, klikniętych linków i informacji o konwersji. Informacje te mogą być wykorzystywane przez nas i inne podmioty w celu, między innymi, analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, dostarczania reklam i treści ukierunkowanych na zainteresowania użytkownika w naszych Usługach i innych witrynach internetowych oraz lepszego zrozumienia jego aktywności online. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach lub zrezygnować z wykorzystywania informacji o przeglądaniu stron internetowych do celów reklamy behawioralnej, należy odwiedzić stronę www.aboutads.info/choices. Możemy również współpracować ze stronami trzecimi w celu wyświetlania użytkownikowi reklam w ramach spersonalizowanej kampanii na innych stronach internetowych lub platformach. Aby zrezygnować z wykorzystywania informacji o użytkowniku w ten sposób, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem jednej z metod kontaktu opisanych w sekcji 16 poniżej.

 

 1. Polityka prywatności online dla dzieci.

RavCare uważa, że ochrona prywatności małoletnich w Internecie jest szczególnie ważna. RavCare definiuje "małoletniego" jako osobę poniżej 13 roku życia. RavCare nie gromadzi świadomie Danych osobowych małoletnich użytkowników bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego ani nie udostępnia świadomie Danych osobowych małoletnich użytkowników stronom trzecim bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy Dane osobowe bezpośrednio od dziecka w wieku poniżej 18 lat, wykorzystamy te informacje wyłącznie w celu udzielenia bezpośredniej odpowiedzi temu dziecku (lub jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu), aby poinformować dziecko, że nie może korzystać z Usług i dołożymy uzasadnionych ekonomicznie starań, aby usunąć takie informacje.

 1. Prawa użytkownika do prywatności w stanie Kalifornia.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA), obowiązująca od 1 stycznia 2020 r., przyznaje mieszkańcom Kalifornii określone prawa do prywatności w odniesieniu do ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii podlegającym ochronie CCPA, przysługują Ci następujące prawa w zakresie wymaganym przez prawo:

Prawo do informacji.   Użytkownik ma prawo znać (i) Dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy lub sprzedajemy; oraz (ii) kategorie Danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy, źródła tych Danych osobowych, cel biznesowy, dla którego te Dane osobowe zostały zgromadzone, kategorie takich Danych osobowych, które zostały udostępnione lub sprzedane, kategorie stron trzecich, którym te Dane osobowe zostały udostępnione lub sprzedane, oraz cel biznesowy, dla którego te Dane osobowe zostały udostępnione lub sprzedane.

Prawo dostępu. Użytkownik ma prawo dostępu do kopii określonych Danych osobowych, które zebraliśmy na jego temat, w zakresie wymaganym przez CCPA. Użytkownik może zażądać dostarczenia takiej kopii pocztą lub drogą elektroniczną.

Prawo do usunięcia.  Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia jego Danych osobowych przechowywanych przez nas lub stronę trzecią, której udostępniliśmy jego Dane osobowe, w zakresie wymaganym przez CCPA. Mogą zaistnieć okoliczności, w których my lub strona trzecia nie będziemy w stanie usunąć Danych osobowych użytkownika, na przykład jeśli będziemy musieli wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych lub sfinalizować transakcję, w związku z którą zebrano Dane osobowe użytkownika, lub jeśli nie będziemy mogli zweryfikować tożsamości użytkownika. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić żądania użytkownika dotyczącego usunięcia danych, poinformujemy go o przyczynie takiego stanu rzeczy.

Prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych użytkownika. Należy pamiętać, że RavCare nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać żadnych gromadzonych przez nas danych osobowych użytkowników.

Prawo do równych usług. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wynikających z CCPA, nie będziemy go w żaden sposób dyskryminować. Jeśli użytkownik skorzysta z określonych praw, takich jak usunięcie konta, może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Usług lub uzyskiwać do nich dostępu.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, zadzwoń pod numer 307-278-9811 lub skorzystaj z jednej z metod kontaktu podanych w sekcji 16 poniżej. Upoważniony przedstawiciel może wykonywać te prawa w imieniu użytkownika, o ile przedstawi pełnomocnictwo lub inny prawnie wiążący dokument potwierdzający upoważnienie przedstawiciela. Należy pamiętać, że będziemy wymagać od użytkownika lub jego upoważnionego przedstawiciela podania nam pewnych danych osobowych w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika/przedstawiciela podczas wykonywania jego praw. Ponadto należy pamiętać, że: (a) jeśli przechowujemy Dane Osobowe użytkownika w imieniu strony trzeciej, możemy skierować użytkownika do tej strony trzeciej w celu skorzystania z przysługujących mu praw; oraz (b) niektórzy dostawcy usług opieki zdrowotnej i informacje, takie jak Chronione Informacje Zdrowotne i "Informacje Medyczne" (zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie o poufności informacji medycznych), mogą być zwolnieni z CCPA. Oznacza to, że my i niektórzy dostawcy opieki zdrowotnej możemy nie być zobowiązani do przestrzegania powyższych praw, a zamiast tego przestrzegamy naszych zobowiązań wynikających z innych przepisów, takich jak HIPAA i ustawa o poufności informacji medycznych. Odpowiemy na wniosek o skorzystanie z praw wynikających z CCPA zgodnie z ramami czasowymi i procesem wymaganym przez CCPA. W przypadku odrzucenia wniosku wyjaśnimy podstawę odmowy.

RavCare nie oferuje zachęt finansowych ani różnic cenowych w zamian za przechowywanie lub sprzedaż Danych Osobowych.

 

 1. Zmiany w niniejszej Polityce.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w dowolnym momencie. Za obowiązującą uznaje się Politykę opublikowaną na naszej Stronie internetowej i w naszej Aplikacji. Aktualną Politykę można również uzyskać, kontaktując się z nami. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce dotyczące sposobu traktowania przez nas Danych Osobowych lub Danych Osobowych dotyczących Zdrowia, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem powiadomienia na naszej stronie internetowej i w naszej Aplikacji i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na ostatni znany adres e-mail użytkownika i uzyskamy jego wyraźną zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności. W górnej części Polityki podajemy również datę ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki. Zmieniona Polityka prywatności zastąpi wszystkie poprzednie wersje.  

Uznaje się, że użytkownik wyraża zgodę na takie zmiany poprzez dalsze uzyskiwanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich po wprowadzeniu takich zmian. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że posiadamy aktualny, aktywny i możliwy do dostarczenia adres e-mail użytkownika oraz za okresowe odwiedzanie niniejszej Polityki w celu sprawdzenia wszelkich zmian. 

 

 1. Poprawianie lub aktualizacja informacji oraz wycofanie zgody.

Ważne jest, aby przechowywane przez nas Dane Osobowe i Dane Zdrowotne użytkownika były dokładne i aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dokładność, integralność i kompletność swoich Danych osobowych i Danych osobowych dotyczących zdrowia, które wprowadza do naszej Aplikacji lub zezwala komuś na wprowadzenie ich do naszej Aplikacji w jego imieniu. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane użytkownika ulegną zmianie. Zgodnie z prawem użytkownik ma prawo zażądać dostępu do przechowywanych przez nas jego Danych osobowych i Danych dotyczących zdrowia oraz ich sprostowania. Użytkownik może skontaktować się z nami, jeśli chce przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub wycofać zgodę na wykorzystanie swoich Danych osobowych lub Danych dotyczących zdrowia. Możemy zażądać podania określonych Danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dostęp do swoich Danych osobowych lub Danych dotyczących zdrowia. 

Możemy nie uwzględnić prośby o wyświetlenie lub zmianę informacji, jeśli uważamy, że:

 • Tożsamość osoby wnioskującej o dostęp nie może zostać potwierdzona;
 • Informacje nie są łatwo dostępne, a obciążenie lub koszt ich dostarczenia byłyby nieproporcjonalne do charakteru lub wartości informacji;
 • Żądane informacje nie istnieją, nie są przechowywane lub nie można ich znaleźć;
 • Ujawnienie informacji naruszyłoby poufność innej osoby lub zagroziłoby bezpieczeństwu innej osoby; i/lub
 • Nieujawnianie informacji jest wymagane lub dozwolone przez prawo.

W przypadku złożenia wniosku o dostęp do informacji, w celu ochrony wrażliwych populacji, RavCare zastrzega sobie prawo do weryfikacji komunikacji, w tym z Autoryzowanym Dostawcą, przed podjęciem działań. W przypadku odrzucenia wniosku o dostęp lub zmianę Danych osobowych lub Danych osobowych dotyczących zdrowia, osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o przyczynach odrzucenia wniosku, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

 

 

 1. Przelewy transgraniczne.

Usługi są przeznaczone do użytku wyłącznie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. RavCare ma siedzibę i prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA), a prawo USA reguluje wszystkie kwestie związane z naszymi usługami. Jeśli korzystasz z naszych Usług lub kontaktujesz się z nami spoza Stanów Zjednoczonych, informujemy, że (i) wszelkie informacje, które nam przekazujesz lub które automatycznie gromadzimy, zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych; oraz (ii) że korzystając z naszych Usług lub przesyłając informacje, wyraźnie upoważniasz je do przekazania i późniejszego przetwarzania w Stanach Zjednoczonych zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych i niniejszą Polityką prywatności.

 

 1. Kontakt z nami.

Jeśli chcesz poprosić o kopię niniejszej Polityki prywatności lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące praktyk ochrony prywatności RavCare lub chcesz wyjaśnić cokolwiek zawartego w niniejszej polityce, skontaktuj się z nami:

Censon LLC
(a) pocztą na adres: 60 Komitas Ave, Yerevan 0014, Armenia.
(b) telefonicznie pod numerem +374-041-200-356
(c) pocztą elektroniczną, używając adresu e-mail [email protected]

 

 

Polityka antyspamowa

1. Wprowadzenie
1.1 W kontekście wiadomości elektronicznych "spam" oznacza [niechciane, masowe lub masowe wiadomości, zazwyczaj wysyłane w celach komercyjnych].
1.2 Stosujemy politykę zerowej tolerancji dla spamu.

2. Kredyt
2.1 Niniejszy dokument został utworzony przy użyciu szablonu Docular (https://docular.net).

3. Filtrowanie spamu
3.1 Nasze systemy przesyłania wiadomości automatycznie skanują wszystkie przychodzące wiadomości [e-mail i inne] i odfiltrowują wiadomości, które wydają się być spamem.
3.2 Możemy również zgłaszać przychodzące wiadomości e-mail jako spam. Może to skutkować umieszczeniem adresów IP i nazw domen na czarnej liście.

4. Problemy z filtrowaniem spamu
4.1 Żaden system filtrowania wiadomości nie jest dokładny i od czasu do czasu uzasadnione wiadomości będą filtrowane przez nasze systemy.
4.2 Jeśli użytkownik uważa, że wysłana przez niego legalna wiadomość została odfiltrowana przez nasze systemy, prosimy o poinformowanie odbiorcy wiadomości w inny sposób.
4.3 Ryzyko przechwycenia wiadomości przez filtry antyspamowe można zmniejszyć poprzez:
(a) wysyłanie wiadomości w postaci zwykłego tekstu (zamiast lub oprócz HTML);
(b) usuwanie wszelkich załączników wiadomości;
(c) unikanie terminologii i stylizacji tekstu typowych dla spamerów; i/lub
(d) zapewnienie, że wiadomości są skanowane pod kątem złośliwego oprogramowania przed wysłaniem.

5. Spam użytkowników
5.1 Zapewniamy funkcję, która umożliwia użytkownikom wysyłanie [wiadomości e-mail] LUB [wiadomości prywatnych] LUB [[typ(y) wiadomości]] do innych osób.
5.2 Użytkownikom nie wolno korzystać z naszej usługi przesyłania wiadomości ani innych naszych usług w celu przechowywania, kopiowania, wysyłania, przekazywania lub rozpowszechniania spamu.
5.3 Pełne postanowienia dotyczące korzystania z naszej funkcji przesyłania wiadomości są określone w warunkach korzystania z naszej witryny internetowej.

6. Otrzymywanie od nas niechcianych wiadomości
6.1 W mało prawdopodobnym przypadku otrzymania od nas lub wysłania za pośrednictwem naszych systemów jakiejkolwiek wiadomości, która może zostać uznana za spam, prosimy o kontakt z nami przy użyciu poniższych danych, a sprawa zostanie zbadana. Naszą polityką jest niewykorzystywanie niechcianych wiadomości do reklamowania naszych usług i/lub produktów.

7. Wariacja

7.1 Możemy zmienić niniejszą politykę w dowolnym momencie, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

8. Nasze dane

8.1 Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez CENSON LLC.
8.2 Nasza główna siedziba znajduje się pod adresem 60 Komitas Ave, Erywań 0014, Armenia.
8.3 Użytkownik może skontaktować się z nami:
(a) pocztą na adres podany powyżej;
(b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej
(c) telefonicznie, pod numerem kontaktowym opublikowanym na naszej stronie internetowej; lub
(d) pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail [email protected]

Firma

RAVCARE wykorzystuje bezpośrednią opiekę podstawową i zakres cyfrowego ekosystemu zdrowia, aby zapewnić każdemu pacjentowi kontrolę nad opieką zdrowotną.

Pozwól nam pomóc

Pobierz

Ikona oznaczenia ce izolowana na białym tle wektor wolnyWyrób medyczny klasy I zgodnie z MDR.

Zgodność z normami ISO 27001/13485 i RODO

© RAVCARE LLC - Nie wszystkie usługi są dostępne we wszystkich lokalizacjach.  
pl_PLPolski